This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Fri frakt över 500 Sek

Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av CRA-YON. På hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till CRA-YON. CRA-YON erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och regler ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och regler som refereras här och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Tjänstevillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och/eller bidragsgivare av innehåll.

Vänligen läs dessa Tjänstevillkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att få åtkomst till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Tjänstevillkor. Om du inte godkänner alla villkor och regler i detta avtal kan du inte få åtkomst till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Tjänstevillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Tjänstevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också vara föremål för Tjänstevillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Tjänstevillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ha publicerat några ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är åtminstone myndig i din stat eller provins av bostad, eller att du är myndig enligt din stat eller provins av bostad och har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, eller i användningen av tjänsten bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Ett brott eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten, eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna i detta avtal inkluderas endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och ska inte användas som det enda underlaget för beslut utan att rådfråga primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Förtroendet för materialet på denna webbplats sker på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRISERNA Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller delar av eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, upphävning eller avbrytande av Tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (vid tillämplighet)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online genom webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas av vår returpolicy. Vi har gjort all ansträngning för att visa färgerna och bilderna av våra produkter på butiken så korrekt som möjligt. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta någon produkt. Ett erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

SEKTION 6 - NOGGRANNHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

Vi förbehåller oss rätten att neka någon beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget omdöme verkar vara gjorda av återförsäljare, ombud eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen läs vår returpolicy.

SEKTION 7 - VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, har någon kontroll över eller något inflytande över. Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi ska inte ha något ansvar alls som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktygen tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören(-na). Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner genom webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, släpp av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också vara föremål för dessa villkor.

SEKTION 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter. Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är relaterade till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi ger ingen garanti och kommer inte att ha något ansvar eller ansvarighet för något material eller webbplatser från tredje parter, eller för något annat material, produkt eller tjänst från tredje parter. Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med någon webbplats från tredje part. Var noga med att granska noggrant tredjepartens policys och rutiner och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, krav, frågor eller frågor om produkter från tredje parter ska riktas till tredje parten.

SEKTION 9 - ANVÄNDAR-KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt benämnda "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är och kommer inte att vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer är olagligt, kränkande, hotfullt, förtalande, pornografiskt, obscänt eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någons immateriella egendom eller dessa användarvillkor. Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du godkänner också att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller annars olagligt, kränkande eller obscen material, eller innehålla någon datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och antar inget ansvar för några kommentarer som postas av dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 - PERSONUPPGIFTER

Din inskickning av personuppgifter genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

SEKTION 11 - FEL, BRISTER OCH UTGÅVOR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, brister eller utelämnanden som kan röra produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transporttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, brister eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning). Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller klargöra information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prissättningsinformation, utom när så krävs enligt lag. Ingen angiven uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i någon olaglig handling; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller lokala bestämmelser; (d) att kränka eller överträda våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller sända virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, eller scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k)(j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, företräder eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan uppnås genom användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten för obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller oförmåga att använda tjänsten, är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen angivet av oss) "som den är" och "som tillgänglig" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, god kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång. I inget fall ska cra-yonparfums, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, bestraffande, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, sparade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, skada (inklusive försumlighet), strängt ansvar eller annars, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som erhålls genom användning av tjänsten, eller för någon annan anspråk som är relaterad på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehållet eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om det har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdsamma eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner vara begränsat till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ofarliga cra-yonparfums och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Delgivning ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med datumet för uppsägning; och/eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetat.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på order@cra-yon.com.